Knut Fahlén

Knut är internationellt erkänd expert inom styrnings- och ledningssystem inom såväl privata som offentliga organisationer. Han har erfarenhet från arbete i IT-branschen och internationella företag, samt som forskare och lärare vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Han är en uppskattad utbildningsledare inom ekonomi- och verksamhetsstyrning och utveckling av controllers.

Knut är certifierad managementkonsult enligt CMC och sedan 2019 invald som ICMCI Academic Fellow för att bidra till utvecklingen av managementkonsultyrket. Han har publicerat flera böcker om Beyond budgeting, dynamisk styrning och beslut under osäkerhet och risk. Knut brinner för att utmana och förändra traditionellt tröga odynamiska organisationer.

Knut har en Ekonomie Doktorsexamen från Handelshögskolan vid Göteborgs universitet