Lucas Rolfsson

Lucas Rolfsson är civilingenjör från Chalmers Tekniska Högskola med lång erfarenhet inom verksamhetsutveckling och industri. Lucas har specialkompetens inom styrning och ledning av projekt, förändringsledning, projektledarcoachning, projektkontor (PMO) och strategisk portföljhantering, också är Prince2 certifierad.

 

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.