Magnus Fritsch

Magnus är en Senior Managementkonsult och certifierad projektledare med inriktning mot kravställning, upphandling och införande av budget/prognos, beslutsstödsystem samt affärs/verksamhetssystem.

Magnus är certifierad projektledare (PMA) med mångfacetterad erfarenhet av upphandling och införande av system såväl inom BI som ERP. Han är utbildad civilekonom och har arbetat ett antal år som ekonomichef innan intresset för verksamhetsutveckling och IT-stöd tog överhand – dock är han fortfarande gediget förankrad i ekonomi- och lednings/styrningsprocesserna.

I sina olika roller har projektledning alltid varit en given del arbetsuppgifterna och genom ett naturligt intresse för att driva projekt har Magnus medverkat i ett stort antal olika projekt med olika former av styrning och uppföljning. Han har lång erfarenhet av verksamhetsutveckling och processförbättringar kopplat till strategiska IT stöd.