Marie-Louise Lindh

Marie-Louise är en rutinerad personal- och chefsutvecklare med gedigen kompetens i att förbättra organisationer på strategisk nivå. Hon har lång erfarenhet av HR, arbetsmiljö och strategifrågor inom framför allt den offentlig sektorn. Hennes förmåga att förstå människor och verksamhet, att kunna förstå både delar och helhet samt att metodiskt strukturera dessa i framgångsrika system, är både hennes passion och styrka.

Marie-Louise uppskattas inte minst för sitt lösningsorienterade och kreativa förhållningssätt med tonvikt på ett positivt och salutogent arbetsklimat. Marie-Louise är också kunnig inom det organisationspsykologiska området där hon bland annat är väl bevandrad inom Wheelans teamutvecklingsmodeller och verktyget GDQ samt ledarutveckling enligt LeadForward.