Patrik Torgersson

Patrik har lång erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling och processförbättringar men även att operativt och strategisk leda arbetet med att anskaffa och förvalta affärs- och verksamhetssystem. Han kan bistå i så väl tidiga skeden som bollplan för att fånga och konkretisera utvecklingsbehov och önskemål som i arbetet med att införa och etablera nya processer och systemstöd.

Ett specialområde är systemstödsfrågor inom fastighetsbranschen. Att skapa verksamhetsnytta och resultat som organisation/kunder kan fortsätta förädla och förvalta kännetecknar hans engagemang och arbete.

Patrik är Civilekonom och Executive Master of Business Administration (EMBA) från Handelshögskolan i Göteborg.

Ta del av insikter, nyheter och erbjudanden från Ekan Management.