Patrik Torgersson

Patrik har lång erfarenhet av projektledning inom verksamhetsutveckling och processförbättringar men även att operativt och strategisk leda arbetet med att anskaffa och förvalta affärs- och verksamhetssystem. Han kan bistå i så väl tidiga skeden som bollplan för att fånga och konkretisera utvecklingsbehov och önskemål som i arbetet med att införa och etablera nya processer och systemstöd.

Ett specialområde är systemstödsfrågor inom fastighetsbranschen och informationssäkerhet generellt. Att skapa verksamhetsnytta och resultat som organisationer kan fortsätta förädla och förvalta kännetecknar hans engagemang och arbete.

Patrik är Civilekonom och Executive Master of Business Administration från Handelshögskolan i Göteborg.