Sebastian Olsson

Som managementkonsult nyttjar Sebastian sin erfarenhet som projektledare och chef till att analysera och lösa problem inom branscher som kommun, fastighet och samhällsutveckling. Han har god förståelse för projekteringsprocessen och projektformen genom lång erfarenhet av att leda multidisciplinära uppdrag inom samhällsbyggnad.

Sebastian har som chef arbetat med att leda projekterande konsulter inom anläggningskonstruktion och samhällsbyggnad. Som utredare har han stor erfarenhet av verksamhetsanalys, systembeskrivningar, utvecklingsplaner och åtgärdsplaner inom offentlig verksamhet. Sebastian är civilingenjör från KTH och har även en examen i nationalekonomi från Stockholms universitet.