Susann Gebart

Susann är utbildad systemvetare med lång erfarenhet som rådgivare och projektledare inom Business Intelligence och verksamhetsutveckling med stöd av IT. Hon har särskilt stor erfarenhet av fastighetsbranschen och offentlig service och anlitas ofta som oberoende projektledare vid upphandling och införande av nya verksamhetssystem. När Susann genomför uppdrag inom intern kontroll är hennes fokus få att få fungerande och effektiva organisationer, vilket förstärks av hennes pragmatiska inställning. Susann är även utbildad coach.