Ulf Tengroth

Ulf har stor erfarenhet av offentliga verksamheter och god kunskap om politiskt styrda organisationer. Han är van vid att arbeta med chefstjänstemän och medarbetare, inom framförallt offentlig verksamhet. Ulfs uppdrag handlar framförallt organisations- och verksamhetsutveckling, utifrån vision och värderingar. Från ax till limpa.  Han har stora erfarenheter som projektledare och ledningscoach i sina uppdrag.

Ulf har under sin karriär varit i olika ledningsbefattningar i fastighetsbranschen och förstår som seniorkonsult kundens krav som beställare. Arbete med mångfald och integrationsfrågor har varit en allt mer efterfrågad kunskap där Ulfs erfarenheter och kunskap varit till stor hjälp i uppdragen. Ulf har också haft flera förtroendeuppdrag i företagarorganisationer och har stor förståelse och kunskap inom företagande och entreprenörskap.

Ulf är marknadsekonom IHM och har även kompletterande utbildningar inom organisationsutveckling och kommunikation.