Victor Juslin

Victor har en bakgrund inom tillverkning och produktutveckling. Han har exempelvis en master inom Industrial management från handelshögskolan i Göteborg, och har erfarenhet av verksamhetsutveckling och patent inom automotive. Victor har även ett stort samhällsengagemang och stöttar numera även politiskt styrda organisationer i att förbättra och utveckla sin verksamhet.