Anpassa IT-stödet efter verkligheten

Det finns ett stort kapital investerat i en organisations IT-stöd. För att säkerställa IT-stödets värde för organisationen är det av stor vikt att man ser till att utnyttja det på rätt sätt. Engagemanget och användandet avtar över tid och det krävs ett aktivt ingripande vända en nedåtgående trend.

IT-systemet ska stödja organisationens styrmodell och ledningsprocesser, inte tvärt om. När ledningens behov förändras måste även systemet justeras utifrån den nya inriktningen. Om man inte aktivt ser till att hålla sitt IT-stöd uppdaterat kommer nyttan att avta.

Läs mer om Ekan Managements tankar kring hur man behåller och ökar värdet av ert IT-stöd här.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk