Beyond Budgeting hos Handelsbanken

Den 9 december samlades ett 40-tal nyfikna deltagare för ännu ett nätverksmöte anordnat av Beyond Budgeting Institute (BBI). Denna gång stod Handelsbanken som värd. Bland deltagarna fanns representanter från bland andra Volvo Cars, E.on, Gunnebo, Ericsson, Coor Service Management, Folktandvården och Willhem.

Efter en gemensam lunch inledde Dag Larsson, VD för Ekan Management, med en introduktion till ämnet och presentation av BBI. Därefter berättade Martin Björnberg, Ekonomichef Regionbanken Västra Sverige, om hur Handelsbanken leds och styrs. Några av de nyckelfaktorer han lyfte upp var vikten av ”kultursäkrade” medarbetare, få styrmått, och tillit till medarbetarnas drivkraft och förmåga.

Sedan tog Andreas Trolläng, Koncerncontroller på Akademiska Hus, vid för att berätta om de steg som ett av Sveriges största fastighetsbolag tagit mot en mer dynamisk planering och uppföljning av verksamheten.Här var huvudingredienserna en utvecklad målstyrning samt en prognosprocess som ger väsentligt mer utrymme för analys och diskussion om åtgärder.

Mötet avrundades av Rikard Olsson, affärsområde Strategi och verksamhetsstyrning på Ekan Management. Rikard lyfte fram behovet av utveckling av dagens ekonomifunktioner för att kunna tillhandahålla såväl expertis som effektiva stödprocesser och inte minst värdeskapande och affärsnära controlling.

Kontakta oss för att få mer information om detta möte, om medlemskap i BBRT (Budgeting Round Table) eller hur din organisation kan arbeta vidare med dessa frågor.

rikard.olsson@ekan.com

070-766 41 92

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk