Beyond Budgeting i Paris

Den 7-8 oktober anordnades det 56:e BBRT-mötet. Denna gång hölls mötet i Paris och värdföretag var Schneider Electric, ett av världens största företag med 170 000 anställda och 250 produktionsanläggningar runt om i världen. Som representant för nätverket i Sverige fanns Ekan Management givetvis på plats för att bidra i diskussioner kring utmaningar och lösningar.

Dag ett inleddes med rundabordssamtal kring belöningar och incitament. Ett högintressant ämne då vedertagen forskning visar att individuella belöningar inte leder till bättre lönsamhet samtidigt som det fortfarande tillämpas i stor utsträckning hos organisationer världen över. Runt borden satt representanter från t ex Michelin (Frankrike), Danone (Frankrike), Statoil (Norge), SpareBank 1 (Norge), Leo Pharma (Danmark) och Reykjavik Energy (Island). Diskussionerna omfattade t ex risken för manipulativa beteenden, osäkerhet vid utvärdering och bedömning av prestationer samt individ kontra grupp.

Dag två inleddes återigen hos Schneider Electric, som presenterade sin styrmodell. De var ett av de första Beyond Budgeting-företagen och har utvecklat sin styrmodell under mer än 20 år. Utmaningen är som för de flesta andra att prestera mer med mindre. För Schneider Electric handlar själva affären om att energiförbrukningen kommer fördubblas fram till år 2020, samtidigt som utsläppen av koldioxid måste halveras. I styrmodellen har Schneider separerat mål-, prognos- och beslutsprocessen, vilket kraftigt förenklat styrningen av företaget. Idag är bolaget mycket flexiblare och det är relativt enkelt att anpassa sig till förändringar. Ekonomichefen för Schneider Electric i Frankrike, Bernadette Drillat, vittnar om att:

Jag skulle aldrig kunna gå tillbaka till den traditionella budgetstyrningen vi hade förut. Den var inte bara extremt tidskrävande, den skapade heller inga värden. Det var hemskt att vara i en värld full av budgetar, när de hela tiden blev föråldrade på grund av förändrade förutsättningar utanför företagets kontroll”.

Sist men inte minst berättade Isaac Getz, professor of Leadership and Innovation Management at ESCP Europe, om hur företag kan styras på en enklare sätt. Getz gav exempel på hur några stora, kända företag förändrat sina styrmodeller mot mer delaktighet och decentralisering bortom den traditionellt toppstyrda budgetstyrningen. Getz lyfte särskilt fram framgångsrika företag där den gemensamma nämnaren var att de skapat delaktighet för att motivera medarbetare till bättre prestationer. Bland företagen som ingått i hans forskning finns t ex Nordstrom, Wegmans, Whole Foods Market, Harley Davidsson, FAVI, USAA, SOL och Gore. Gemensamt för dessa företag är att de styr företagen utan detaljerade regler för att genom tillit skapa nöjda medarbetare och därmed bättre prestationer.

Om du är intresserad av att höra mer om mötet i Paris eller om nätverket Beyond Budgeting så är du varmt välkommen att kontakta Knut Fahlén.

Knut.fahlen@ekan.com

031-761 60 10

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk