Bortom budget och controllerns roll

Den 16 mars gick årets upplaga av Verksamhetsstyrning 2.0 av stapeln i anrika Bonnierhuset i Stockholm. Verksamhetsstyrning 2.0 är en konferens för Business Controllers och ambitionen med konferensen är att ge controllers praktisk kunskap från case och erfarenhetsutbyten. Rikard Olsson, Minni Raij och Evelina Kambre Öberg representerade Ekan Management som deltog för femte året i rad. De drygt 200 deltagarna guidades skickligt genom dagen av dagens ordförande Kerstin Andersson, CFO och vVD för IL Recycling.

Ett återkommande tema under dagen var controllerns roll och organisering av controllerfunktionen som stödfunktion till verksamheten. Kvalitetssäkrade beslutsunderlag, mandat och befogenheter i kombination med personliga egenskaper och en vilja att låta controllern ta plats för att stödja verksamheten i dess uppdrag var några av de framgångsfaktorer som lyftes fram.

Vi kom att delta i många spännande samtal med både gamla kunder och nya bekantskaper såväl i vår välbesökta monter som i de mycket populära rundabordssamtal som Rikard Olsson ledde på temat ”Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön”. Samtalen omfattade frågor om hur intäkts- och kostnadsstrukturen ser ut, vilken förutsägbarhet som finns på intäktssidan och vilken reaktionsförmåga vi har på kostnadssidan? Är balansen rätt mellan affärsrisk och finansiell risk? Vad innebär en proaktiv styrning och hur kommer vi ifrån den traditionella budgetens inlåsningseffekter?

Det sistnämnda temat väckte även stor uppmärksamhet och uppskattning under dagens första föreläsning Driving performance management in Maersk med Jesper Krüger, Head of Group Performance & Analysis A.P. Möller – Maersk. Han beskrev hur företaget förändrats till ett mer renodlat konglomerat och hur de för att bli mer affärsmässiga och snabbrörliga tar stöd av en ny styrmodell, bortom budgetstyrning, som skiljer på resursallokering, målsättning och prognos. Effekterna visar sig genom ett ökat engagemang hos medarbetare och chefer samtidigt som det nya arbetssättet frigör resurser och tillhandahåller bättre beslutsunderlag.

Ekan Management är svensk representant för nätverket BBRT (Beyond budgeting Roundtable) och vi mötte under dagen ett stort intresse kring att utveckla dynamiska styrmodeller för verksamheten som skapar förutsättningar för proaktiv styrning. Ett intresse som vi ofta möter från såväl privata som offentliga aktörer. Ta gärna kontakt med oss om du vill fortsätta samtalet om dynamisk verksamhetsstyrning och hur just din verksamhet kan utvecklas. 

För dig som missade rundabordssamtalet om proaktiv styrning ges en ny möjlighet via vårt webinar på temat den 20 april, vilket senare även publiceras i inspelad form. Anmälan sker på länken nedan. 

Webinar: Proaktiv styrning anpassad till affärsmiljön

För dig som vill läsa mer om moderna stödfunktioner rekommenderar vi intervjun med Rikard Olsson i Civilekonomen enligt följande länk.

Artikel: Dags att tänka om!

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk