Budgetstyrning – ett hinder för välfärden

Växande behov och begränsade resurser är den verklighet som våra skattefinansierade verksamheter lever med. Samtidigt blir omvärlden allt mer komplex och framtiden därmed svårare att prognostisera och att i detalj planera för. Det är dags att på allvar ifrågasätta klassisk budgetstyrning som lösningen på hur vi på bästa sätt prioriterar och hushåller med våra offentliga medel. Det menar Petter Spanne och Knut Fahlén på Ekan Managament. I artikeln, via länken, beskriver de varför och vad lösningen är istället.

Budgetstyrning hindrar utveckling av välfärden