Det moderna projektkontoret

En allt större del av företag och organisationers verksamhet drivs i projektform. Det skapar stora möjligheter till ökat strategiskt fokus, anpassning till omvärlden och omfördelning av kompetens och resurser till där de gör mest nytta.

När projektverksamheten växer är det nödvändigt att anpassa sin organisation och arbetssätt till en större kostym. Ett modernt projektkontor (PMO) ger ledningen möjlighet att få kontroll över sin totala projektportfölj och hur väl denna bidrar till genomförandet av strategin.

I detta webinar får du ta del av hur ett modernt projektkontor fungerar med avseende på:

– Nyttokalkylering, värdering och prioritering av projekt
– Effektiv projektstyrning och -uppföljning
– Riskhantering
– Projektkontorets organisering

Föreläsare: Lucas Rolfsson och Malin Wennebro, Ekan Management.

För anmälan följ länken: Webinar 20 mars – Det moderna projektkontoret

Har du ej möjlighet att delta? Här kan du läsa mer om uppbyggnad av ett modernt projektkontor samt hitta kontaktuppgifter för en vidare diskussion utifrån din organisations utmaningar och möjligheter.

Business Management – Strategy driven Program Management

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk