Det senaste nytt inom Säkerhetsskydd

Grattis Anton! Du har just genomfört Försvarshögskolans utbildning i Säkerhetsskydd. Det är en hett eftertraktad utbildning att gå, och en hett efterfrågad kompetens att ha. Berätta vad du tog med dig ifrån utbildningen!

Tack! Det var en både givande och omfattande vecka som jag tagit med mig massor ifrån. Om jag ska nämna ett par saker som sticker ut så är det på vilka sätt det senaste årets utveckling i vår omvärld påverkat de säkerhetshot som vi står inför, hur säkerhetsskyddet bör utformas utifrån såväl hotbild som legala krav samt hur viktigt det är att involvera verksamheten i säkerhetsskyddsanalysen.

Vad ser du att många verksamheter behöver förbättra eller komma till rätta med just nu?

Två områden kommer spontant till mig:

Det första relaterar till informationssäkerhet. Inom cyber går utvecklingen på hotsidan väldigt fort samtidigt som skyddet inte hänger med. Det innebär att gapet mellan antagonistens förmåga och skyddet av vår skyddsvärda information och våra informationssystem blir större och större.

Det andra området handlar om personalsäkerhet och det faktum att den mänskliga faktorn är inblandad i många incidenter. Att bygga säkerhetskultur, utbilda och öva personalen blir viktigt här.

Kontakta gärna Anton om du har frågor eller funderingar kring säkerhetsskydd.