Digitalisering av Samhällsbyggnadsprocessen

Digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen är ett högaktuellt ämne som berör många. Ekan Management medverkade på Position2030, tillsammans med representanter från bland annat Riksdagen, Boverket, Lantmäteriet, näringslivet och inte minst en mängd specialister inom GIS, för att bidra till utvecklingen mot digitalisering, standardisering och med hela samhällets livscykel i fokus.

På plats i montern deltog Ulf Tengroth och Ann Palmér i många intressanta samtal som ger frågan kraft framåt och breddar dess aspekter.

Ann Palmér medverkade även i ett panelsamtal på ämnet ” Näringslivets perspektiv på och bidrag till en digital samhällsbyggnadsprocess”.

Under panelsamtalet fick Ann frågan kring nyttan av standardisering i samhällsbyggnadsprocessen. Hennes svar var:

– Genom att ha samma utgångsläge och perspektiv på vilken data som ska föras vidare under samhällsbygggnadsprocessens olika skeden ökar kompetensen hos beställaren. Beställaren som i många fall är den som, efter planering, projektering och byggnation, tar emot byggnaden för att sedan förvalta den under många år får genom standardiseringen stor nytta av en mängd data”.

Om du är nyfiken på vad vi på Ekan Management kan stödja din organisation med kopplat till samhällsbyggnad är du varmt välkommen att ta kontakt med Ann Palmér, ann.palmer@ekan.com, 070-600 85 21

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk