Digitalisering i fastighetsbranschen

Den 30 november anordnades en nätverksträff inom ramen för nätverket Challengers Network Fastighet med temat Digitalisering/IT-tjänster i fastigheterna.

Challenger Network består av medlemmar som representerar såväl statliga, kommunala som privata fastighetsbolag, förvaltare av både bostäder och lokaler. Träffen inleddes med en gemensam frukost och mingel och fortsatte med att vi fick lyssna till gästföreläsaren Sofia Rangmar, Projektledare inom digitalisering på Willhem. Sofia delade med sig av Willhems projekt ”Tänkande huset” som har fått pris som Sydsveriges smartaste fastighet i samband med fastighetsmässan i Malmö tidigare i år.

Pilotprojektet genomfördes i en fastighet byggd 1956 belägen i stadsdelen Biskopsgården i Göteborg med målet att med hjälp av modern teknik, energisnål utrustning och solceller minska husets energianvändning samt med hjälp av nya tjänster öka servicenivån gentemot hyresgästerna. Projektet är ett exempel på hur smart teknik och energilösningar kan lyftas in i ett äldre hus och skapa förutsättningar för en digital vardag och ett hållbart boende med miljömässiga, sociala och ekonomiska värden. Trots en markant ökning av elektroniska produkter i byggnaden pekar det sammanlagda resultatet med både solceller och energisnål utrustning på att husets nettoförbrukning av el kommer ha minskat med över 80 % till årsskiftet 2016/2017.

Några exempel på utrustning som infördes:

  • Smart postbox med digitala namnskyltar
  • Digital display i trapphuset för meddelanden och tvättstugebokning
  • Porttelefon, passersystem och nyckeltaggar för ökad trygghet
  • Bokningsskärm i anslutning till tvättstugan
  • Energisnåla tvättmaskiner och torktumlare med värmepumpsteknik
  • Uppkopplade temperaturgivare
  • Närvarostyrd LED-belysning
  • Mobil app med möjlighet att skapa ärenden eller boka tvättstuga

Deltagarna på nätverksträffen tyckte att det var väldigt inspirerande att få ta del av Willhems projekt ”Tänkande huset” vilket resulterade i spännande diskussioner kring de utmaningar och möjligheter som digitalisering kommer att ge för fastighetsbranschen framöver.

Nätverket träffas kvartalsvis med nästa nätverksträff planerad i början av 2017. Deltagarna sätter prägeln på vilka ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker nya nätverksdeltagare så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Jesper Paulsson, Jesper.Paulsson@ekan.com, managementkonsult på Ekan Management.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk