Dynamik som framgångsfaktor för Statoil

Den 27 oktober samlades Beyond Budgeting nätverket åter igen i London för det 58 medlemsmötet. Bland de nya medlemmarna i nätverket uppmärksammades COWI, Elliotts, Volvo Cars och Sodexo.

Mötet inleddes med ett hederstal till nyligen bortgångne Jan Wallander (1920-2016) som varit en stor inspirationskälla för nätverket sedan starten i slutet av 90-talet. Enligt Wallander var budgeten bara en detalj som hindrade företag att agera på det sätt som de vill. Decentralisering var den viktiga frågan.

Därefter berättade Bjarte Bogsnes, Statoil, om andra upplagan av boken “Implementing Beyond Budgeting” och jämförelser mellan Beyond Budgeting, Lean och Agil utveckling. De senare har ett smalare fokus medan Beyond Budgeting ser till helheten, samtidigt som ambitionen att vara dynamisk är viktig i samtliga. För Statoil har den dynamiska styrningen varit helt avgörande i en bransch som under senare år testats extra hårt då oljepriset fallit från dryga 100 dollar till en bit under 50 dollar per fat. Tack vare avsaknad av fasta kontrakt i form av en budget har Statoil snabbt kunnat prioritera om och skapa förbättringar som gör att de fortfarande är lönsamma.

Michele Zanini från Management Lab berättade sedan om hur han tillsammans med Gary Hamel och Polly LaBarre arbetar för att reducera eller eliminera byråkrati i företag och organisationer. John Seddon, författare av boken Rethinking Lean Service, tog vid därefter och talade om de problem som uppstår när Lean tillämpas i servicesektorn och hur man bör arbeta för att förbättra serviceföretag. John Little och Dave Adams visade sedan hur man kraftigt förbättrat effektivitet och kundnytta inom hemtjänstområdet i Portsmouth.

Nätverksträffen avslutades med ett praktikfall från tw Telecom där Nevine White Denver, Colorado, USA, berättade hur de genom en förändrad styrfilosofi och effektiva planerings- och uppföljningsprocesser, skapade förutsättningar för tillväxt och lönsamhet 10 år i sträck. Företaget kunde snabbare svara mot förändringar och man prognostiserade t ex en nedgång i ekonomin redan våren 2008, vilket för många blev en verklighet knappt ett år senare. Dåvarande ekonomichefen Mark Peters uttryckte förändringen med “We talk about results, not budget variances”.

För dig som söker inspiration på svenska rekommenderas nyutgivna Beyond Budgeting i praktiken av Knut Fahlén, Ekan Management och Beyond Budgeting Institute. Knut, tillsammans med kollegan Rikard Olsson, kan du även lyssna till genom en inspelad webbföreläsning med samma rubrik. Du hittar webbföreläsningen via länken; Webbföreläsning – Beyond Budgeting i praktiken.        

Vill du veta mer om nätverket och vad ett medlemskap kan ge dig och din organisation?

Kontakta Rikard eller Knut för mer information.

Rikard Olsson, rikard.olsson@ekan.com, 070-766 41 92

Knut Fahlén, knut.fahlen@ekan.com, 073-442 47 71

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk