Effektivare projektstyrning hos Telge

Precis som många bostadsbolag i Sverige har Telge Bostäder och Telge Hovsjö ett högt tryck på att producera nya bostäder samtidigt med renovering av befintligt bestånd. Mot den bakgrunden har de kommunala bostadsbolagen i Södertälje utvecklat sin projektstyrning med modeller, processer och organisation.

Ekan Management fick uppdraget att stödja Telge Bostäder och Telge Hovsjö med att implementera projektstyrningen i verksamheten för att öka projektmognaden och för att anpassa projektstyrning och projektarbete som en del i det vardagliga arbetet. I uppdraget genomfördes ett antal workshops tillsammans med anställda och ledning som arbetar i projekt. Verksamheten har stärkt sin kompetens i projektstyrning och skapat tydlighet mellan projektarbete och linjearbete.

”Vi har idag en betydligt mer projektmogen organisation än tidigare och ett mer utarbetat tänk kring roller såsom projektledare, projektdeltagare och beställare. Med Ekans hjälp har vi tillsammans i bolaget kunnat rusta oss för att jobba smartare och mer effektivt i vår projektverksamhet”. Annika Lidén, tf Projektchef

Om Telge Bostäder

Telge Bostäder, grundat 1948, är Södertäljes största bostadsföretag som äger och förvaltar cirka 9 100 bostäder varav 650 radhus på orterna Södertälje, Järna, Mölnbo, Hölö och Enhörna.

Om Telge Hovsjö

Stadsdelen Hovsjö är en del av det så kallade miljonprogrammet med uppbyggnad mellan åren 1973-75. Idag bor ca 5500 människor här och Telge Hovsjö är den största hyresvärden. Telge Hovsjö har även ett uppdrag att främja stadsdelsutvecklingen i Hovsjö, involvera de boende och minska segregationen.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk