Ekan Management erhåller certifiering inom chef- och ledarskapsutveckling

Ekan Managements konsulter som arbetar inom området chef- och ledarskapsutveckling är nu certifierade i Fil. Dr i psykologi Stefan Söderfjälls metod Team Pro för grupper/team och Lead Forward för det enskilda ledarskapet.

Under hösten kommer vi att använda Team Pro och Lead Forward i flera av de utvecklingsuppdrag som vi har inom offentlig sektor. I och med denna gemensamma satsning har Ekan Managements konsulter, som kan driva och genomföra utvecklingsarbete, nu också ytterligare stöd av två högaktuella och gedigna metoder.

– I och med att Ekan Managements konsulter med inriktning chef- och ledarskapsutveckling är certifierade på metoderna Team Pro och Lead Forward får nu vi en extra styrka, i och med att vi utgår från samma bas och samma språk när vi pratar ledarskaps- och grupputveckling. Det är viktigt för oss för att säkra våra åtaganden gentemot kund, oavsett vem av oss som arbetar tillsammans med kunden. Då blir vi trovärdiga, säger Ulrika Antonsson, senior managementkonsult och certifierad i Team Pro och Lead Forward.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk