Ekan Management har tilldelats ramavtal med ​Göteborgs Stad

Ekan Management har tilldelats ramavtal med Göteborgs Stad avseende verksamhets- och organisationsutveckling. Avtalet omfattar områdena Verksamhets- och organisationsutveckling samt Verksamhetsstyrning. Exempel på uppdrag som kan genomföras inom ramen för avtalet är utredningar, verksamhetsanalyser, organisationsöversyner och stöd vid organisationsförändringar, processutveckling, uppföljning/utvärderingar, stöd vid förändringsledning, ekonomistyrning, målstyrning med mera.

Övriga avtalsanvändare är:

Tack vare väl genomförda tidigare uppdrag med nöjda kunder, fick Ekan Management högsta poäng på utvärderingen av referensuppdrag.

”Vi på Ekan Management är mycket glada över att det förtroende som Göteborgs Stad har gett oss. Med vår långa erfarenhet från området ser vi fram emot att vara med och bidra till utvecklingen i Västsverige de kommande åren” säger Dag Larsson, VD Ekan Management.