Ekan och Ferrari på samma scen om agil styrning

Den 24-25 mars anordnas Agilia Conference i Brno, Tjeckien, dit Ekan har blivit inbjudna som talare.

Denna gång är konferensens tema hur kunskapsbaserade företag kan dra nytta av agila metoder, inte bara i mjukvaruutveckling, utan även i försäljning och verksamhetsutveckling.

Mario Almondo från Ferarri inleder med presentationen ”Team Formula 1 – How to set up culture that drives collaborative effort to win?”.

Knut Fahlén, Ekan Management och Beyond Budgeting Institute, håller en presentation om “Beyond Budgeting – from command-and-control to empower-and-adapt”.

Ett par veckor senare, den 8-9 juni, anordnas konferensen Finance Performance Management, i Frankfurt, Tyskland, och även där är Ekan Management på plats för att tala om Beyond Budgeting, denna gång representerade av Rikard Olsson.

I tider av ökad osäkerhet och ökad marknadskomplexitet utmanas företag att ständigt utveckla sin ekonomistyrning till att bli mer dynamisk. Att styra företag mot Beyond Budgeting är ett sätt att möta dessa förändringar, för att uppnå effektivare användning av resurser och möjlighet att ta snabbare beslut.

Andra medverkande företag är exempelvis Maersk Line, Schneider Electric och Statoil pratar om ”Transforming your finance function” och ”Why Finance Performance Management fails”.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk