Ekan på BBRT i London

Den 21-22 mars arrangerade nätverket Beyond Budgeting Round Table ett seminarie med fokus på Changing Mindsets. Ekan representerades av Dag Larsson, VD och Petra Ericsson, managementkonsult.

Syftet med ämnesområdet Changing Mindsets var att lyfta fram betydelsen av hur viktigt det är att sprida en förståelse i verksamheten för vad förändringen i styrmodell innebär och vilka nya arbetssätt som krävs. Som exempel på ett företag som lyckats skapa en företagskultur i beyond budgeting-anda fick vi ta del av hur Egon Zehnder, världsledande företag inom chefsrekrytering, arbetar och vad som lagt grunden till en framskjuten position i sin bransch.

Vidare diskuterades hur dagens belöningssystem står sig mot nya styrmodeller. Förändring i belöningssystemens uppbyggnad är den ofta den första och även största utmaningen som företag ställs inför. Detta då belöningssystemen är så tätt sammanflätade med rådande styrmodell. Vanligt är att belöning kopplad till absoluta budgetmål ifrågasätts till förmån för belöning baserad på relativa mål, exempelvis resultat i förhållande till branschen.

Ett tredje ämne för seminariet var prognossäkerhet och fallgropar samt framgångsfaktorer för att skapa användbara prognoser. Föredragningen tog utgångspunkt i boken ”Future Ready: How to master business forecasting” av Steve Morlidge och Steve Player. Avslutningsvis behandlades ”Creating Shared value: How to reinvent capitalism – and unleash a wave of innovation and growth” av Michael Porter. Porter menar att shared value som fokuserar på sambanden mellan sociala och ekonomiska framsteg ger möjligheten att släppa lös oanade krafter i en ny våg av global tillväxt.

Förutom Ekan deltog bl.a. Össur, Sparebank 1, Coloplast A/S, Det Norske Veritas, Wallenius Wilhelmsen ASA, Statoil och Danfoss A/S. Extra roligt var att två av Ekans kunder deltog, IL Recycling och Akademiska Hus.

Mer information om nätverket BBRT hittar du på hemsidan, www.bbrt.org.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk