Ekan unik leverantör inom chefs, ledar- och medarbetarutveckling

Inom ramen för det statliga ramavtalet Managementtjänster – Utveckling chef, grupp, Kompetensförsörjning, har Jönköping University upphandlat Ekan Management som unik leverantör för utveckling av högskolans chefer, ledare och medarbetare.

Ingrid Estrada-Magnusson, HR-direktör Jönköping University, kommenterar samarbetet med följande ord:

– Jönköping Universitys vision är att 2025 vara ett internationellt universitet, och vi arbetar genom högt satta strategiska mål. Det kräver stort fokus och engagemang från chefer och medarbetare. Två nyckelfaktorer är ett starkt ledarskap och ett bra arbetsklimat och därför satsar vi också på att stärka medarbetarskapet. Vi har valt Ekan Management som samarbetspartner och vi tror att Ekan är ett managementbolag som kan uppfylla de höga krav som vi ställt på kvalitet, kapacitet och kompetens.

Ekan Management är leverantör av konsulttjänster till statliga myndigheter, stiftelser och bolag avseende såväl strategi, verksamhetsstyrning och organisationsutveckling som tjänster avseende utveckling av chefer, ledare, grupper och medarbetare i sina respektive roller. Utöver ramavtalen med Kammarkollegiet som omfattar mer än 400 myndigheter, statliga stiftelsers och bolag, har Ekan Management även ramavtal direkt med ett flertal myndigheter och statliga bolag.

Dag Larsson, VD Ekan Management, säger att:

– Avtalet med Jönköping University är mycket glädjande och i upphandlingen har vi återigen fått bekräftat att Ekan Managements kompetens och förhållningssätt att chef- och ledarutveckling är mycket nära sammankopplade med frågor kring verksamhetens uppdrag, styrning och utveckling är något som våra kunder efterfrågar och uppskattar.

Om Jönköping University

Jönköping University är ett modernt lärosäte som kännetecknas av internationalisering och entreprenörsanda. Inom både utbildning och forskning har Jönköping University ett nära samarbete med näringsliv och samhälle.

Jönköping University har ca 10 000 studenter, varav 2 000 är internationella, 700 anställda. Lärosätet samarbetar med ca 350 internationella partneruniversitet och ca 800 företag. Här erbjuds personal och studenter en spännande internationell miljö, både på campus och utomlands. Läs mer på www.ju.se

Om Ekan Management

Ekan Management är ett managementkonsultbolag med 30 års erfarenhet av nytänkande. Genom att Utmana, Involvera och Förverkliga hjälper vi våra kunder att skapa morgondagens verklighet. Ekan Management har kontor i Stockholm och Göteborg och våra konsulter utför uppdrag över hela Sverige. Våra erbjudanden handlar om strategi och styrning, organisations- och verksamhetsutveckling, ledningsgrupps- ledar- och medarbetarutveckling samt stöd vid kravställande, upphandling och införande av affärs- och verksamhetssystem. Läs mer på www.ekan.com

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk