Ekan upphandlar fastighetssystem för Stockholms stads bostadsbolag

Ekan Management genomförde under 2013 en förstudie för Stockholms
stads bostadsbolag avseende nytt fastighetssystem. Ekan har nu fått fortsatt
förtroende att som oberoende konsulter projektleda upphandlingen av nytt
fastighetssystem och förbereda den kommande implementeringen i ett
samverkansprojekt mellan bolagen. Fastighetssystemet skall utgöra ett effektivt
framtida verksamhetsstöd i bolagens fastighetsförvaltning och möjliggöra
e-tjänster för de boende i enlighet med stadens målsättning.

Stockholm stads kommunala bostadsbolag består av Familjebostäder, Micasa Fastigheter, Stockholmshem
och Svenska Bostäder. Bolagen omsätter ca 7 mdkr och har
tillsammans ett fastighetsvärde på 111 mdkr. Bolagens över 1 000 anställda
arbetar för att 150 000 stockholmare skall ha ett väl fungerande och
attraktivt boende. Satsningarna på nybyggnation är omfattande och kommande år
skall mer än 1 000 nya bostäder byggas varje år.

Ekan Management
har mer än 25 års erfarenhet av fastighetsbranschen. Som oberoende rådgivare har
Ekan stöttat många privata och offentliga kunder med välstrukturerade inköp och
införande av fastighetssystem i syfte att effektivisera verksamheten och öka
kundnyttan. Fastighetssystem utgör stöd till processer för fastighetsinformation,
uthyrning, avtalshantering, fakturering, fastighetsskötsel,
underhållsplanering, driftåtgärder, projekthantering och energieffektivisering.
Fastighetsbranschens systemfokus har på senare år inriktats mot
kundorientering, miljöfokus, mobila arbetssätt, e-tjänster,
ärende-/dokumenthantering, BIM och statistisk analys.

Kontaktperson Familjebostäder: Frank Strand, stabschef, frank.strand@familjebostader.com

Kontaktperson Ekan Management: Mia Svenheden, uppdragsansvarig/projektledare
mia.svenheden@ekan.com

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk