Ekan utökar antalet ramavtal med Stockholms Stad

Ekan Management har fått förtroende som ramavtalsleverantör till Stockholms Stad avseende utvecklingsinsatser för chefer, ledare och medarbetare. Ramavtalet omfattar områdena individuell coaching för chefer och medarbetare samt team- och grupputveckling. Avtalet gäller från och med oktober 2018 i två år framåt med en möjlig förlängning upp till 24 månader.

Petter Spanne, affärsområdeschef för offentlig verksamhet kommenterar avtalet:

”Chef- och medarbetarutveckling är en viktig del av Ekan Managements erbjudande i Stockholmsregionen, därför är vi väldigt glada över förtroendet att få leverera denna typ av tjänster även till Stockholms Stad. Detta ramavtal ger oss möjlighet att i en större skala bidra till utvecklingen av Stockholms Stad och dess verksamheter framöver”

Ekan Management har sedan tidigare ramavtal med bland annat Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket, Domstolsverket, Specialfastigheter, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Pensionsmyndigheten, Göteborgs Stad, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen.

För samtliga ramavtal se Ramavtal Ekan Management

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk