Fastighetsbolaget Willhem når framgång genom processer

Willhem är ett fastighetsbolag med 16 500 lägenheter på nio orter runt om i Sverige. Bolaget är helägt av Första AP-fonden och avkastningen bidrar därför till att bygga värdet i vårt pensionssystem. Förra året initierade ledningen ett långsiktigt utvecklingsarbete med att processorientera verksamheten. Resultatet blev en kulturförändring och en effektivare förvaltning.

”Vissa av förbättringarna klassar vi som banbrytande jämfört med branschpraxis”, berättar Peter Lundstedt, Fastighetsdirektör på Willhem.

Läs mer om Willhems utvecklingsarbete här.