Förnyat och utökat ramavtal med Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting (SLL) har ännu en gång upphandlat Ekan Management som ramavtalsleverantör för Strategi- och Management samt Chef- och medarbetarutveckling. Avtalen sträcker sig fram till 2019, inklusive möjlig förlängning. Inom flera områden är Ekan Management rangordnad som nummer 1, vilket innebär att uppdrag kan direktavropas utan förnyad konkurrensutsättning.

Under den tidigare avtalsperioden anlitades Ekan Management för flera omfattande uppdrag. De nya avtalen innebär att Ekan Management är nummer 1 i rangordning inom fyra avtalsområden och gör Ekan Management till den mest kompletta leverantören av tjänster inom båda ramavtalen. Avtalsområdena är; Processutveckling, Styrning och uppföljning och Personlig chef- och medarbetarutveckling samt mentorprogram.

Rangordning nummer 1 innebär att leverantören kan direktavropas för uppdrag inom området. Ekan Management rangordnas dessutom som nummer två inom flera avtalsområden.

Evelina Kambre Öberg är Ekan Managements regionchef i Stockholm och är i rollen som leveransansvarig väl förtrogen med SLL som organisation.

”Vi är mycket glada över det starka förtroende som Stockholms läns landsting har visat oss. Vi är särskilt stolta över att ramavtalen spänner över ett stort antal delområden. Det ger en ökad möjlighet att kunna erbjuda helhetslösningar oavsett vilken utmaning som organisationen står inför. Arbetet med Stockholms läns landsting är mycket betydelsefullt för oss och utgör ett av våra strategiska områden i Stockholm.”

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk