Förnyelse genom ständiga förbättringar inom Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen har ett komplext uppdrag med höga krav på kontinuerlig utveckling av verksamheten. Målet är en modern myndighet med en kundvänlig verksamhet där Arbetsförmedlingen levererar resultat i enlighet med vad kunderna förväntar sig. Förnyelseresan är samlingsnamnet för den genomgripande reformering av myndigheten som pågår.

Som en viktig del i detta arbete har Arbetsförmedlingen valt att arbeta med ständiga förbättringar i syfte att lära sig att utveckla verksamheten utifrån kundernas behov och arbetsförmedlarnas kunskaper och erfarenheter.

Innan Arbetsförmedlingen införde sitt arbete på bred front, genomfördes en pilotstudie på ett antal olika kontor i landet. Här fick medarbetarna prova och utvärdera olika metoder och strukturer för att skapa engagemang hos medarbetarna och för att etablera ett systematiskt arbete med ständiga förbättringar. Ekan Management fick förtroendet att under 2016 göra en extern utvärdering av pilotprojektet baserat på konsultbolagets fleråriga erfarenhet av såväl implementering som utvärdering av förbättringsarbete.

– Vi såg det som mycket positivt att Ekan Management betonade att det handlade om en lärande utvärdering och ingen detaljgranskning av vår pilot, säger Arbetsförmedlingens projektledare Ulrika Wahlberg. 

– Detta gjorde att det blev en väldigt positiv ansats och ett stöd i att hitta rätt arbetsformer för oss.

Utvärderingen gjordes genom både intervjuer och platsbesök, med chefer, med personer i olika utvecklingsroller men också med medarbetare ute i verksamheten som möter kunderna varje dag.

– Genom att vi tog hjälp av en extern utvärderare, som intervjuade olika personalgrupper över hela landet, fick vi en större förståelse för hur arbetet med ständiga förbättringar togs emot i vardagen och kunde fånga de nyanser som är svåra att få till i en skriftlig utvärdering, fortsätter Ulrika Wahlberg. 

– Vi har använt de lärdomar vi fick till oss och de har påverkat våra vidare vägval. 

Vill ni veta mer om införande eller utvärdering av ständiga förbättringar som ett led i er egen förnyelseresa? Kontakta Christian Maloney på Ekan Management.

christian.maloney@ekan.com, 031-761 60 22

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk