Fortsatt ramavtal med Västra Götalands-regionen

Ekan Management har fått fortsatt förtroende som ramavtalsleverantör till Västra Götalandsregionen (VGR) avseende Strategi- och managementtjänster. Ramavtalet omfattar områdena förändringsledning samt styrning och uppföljning. Avtalet gäller from. juni 2018 i två år framåt med en möjlig förlängning upp till 24 månader. Beräknat avtalsvärde är 30 miljoner kronor.

Dag Larsson, VD för Ekan Management kommenterar avtalet:

”Vi är väldigt stolta över det fortsatta förtroendet och möjligheten att leverera tjänster till VGR. Vi har sedan tidigare en god relation med VGR där vi tillsammans med dess olika verksamheter genomfört en lång rad framgångsrika förändrings- och utvecklingsprojekt. Detta ramavtal är strategiskt viktigt för oss då det ger oss möjlighet att även fortsatt bidra till utvecklingen av hälso- och sjukvården och övriga verksamheter i västra Sverige.”

Ekan Management har sedan tidigare ramavtal med bland annat Kammarkollegiet, Ekonomistyrningsverket, Domstolsverket, Specialfastigheter, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Pensionsmyndigheten, Stockholms Stad, Göteborgs Stad, Stockholms Läns Landsting, Västra Götalandsregionen.

För samtliga ramavtal se: Ramavtal Ekan Management