Industri och innovation

Som utgångspunkt för agenda och samtal ligger formulerad vision inom Made in Sweden 2030, ett samarbetsprojekt initierat av Teknikföretagen i nära samarbete med Svenska Produktionsakademin, Swerea IVF, Chalmers, KTH och IF Metall.

”År 2030 är Sverige förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster och företagen utmärks av innovativ produkt- och produktionsutveckling samt ledarskap”.

Varmt välkommen!

Program:

7:30-8:00          Frukost

8:00-8:15          Inledning

Hans-Owe Sjöö, Affärsområde Industri, Ekan Management

8:15-8:35           Management Innovation ger konkurrensfördelar för svensk industri.

Malin Wennebro, Affärsområde Strategi och Verksamhetsstyrning,  Ekan Management

8:35-9:00          Universitetens roll att stimulera industri och innovation.

Ulf Petrusson, Professor i juridik, prefekt vid Institutet för Innovation och Entreprenörskap vid Handelshögskolan samt ansvarig för masterutbildningen Intellectual Capital Management (ICM) på Chalmers/Göteborgs Universitet.

9:00-9:15          Summering och eftermingel