Utbildning i förvaltningsprocesser

Nu öppnar vi anmälningen för en ny runda med vår uppskattade utbildning i förvaltningsprocesser för fastighetsbranschen. Visst tycker vi att kursen är bra – vi hade själva velat gå den om vi inte höll i den. Men mest litar vi på våra deltagare:

”Den var konkret, belyste fallgropar och svårigheter. Bra att kunna bolla med de andra deltagarna också – känns som en verklig clou! Bra att vi pratade processer som vi verkligen sitter med, inget allmänt processprat”
Anna Dybeck, Chef verksamhetsutveckling Stena Fastigheter

”Bra mix mellan utbildning i processmodellering och erfarenhetsutbyte inom fastighetsförvaltning”
Lena Lilja Svanberg, Business Analyst Huge Fastigheter

Stärk ditt bolags kompetens på området genom att delta. Senast två veckor innan kursstart behöver vi din anmälan.

Höstens första kurstillfälle är i Stockholm 30 sept-1 okt. Vi begränsar antalet deltagare per kurs till max 10 deltagare.

 

För mer information, se vår kursinbjudan.