Lunchwebinar – Beyond budgeting i praktiken

Den 28 oktober arrangerar 1company.se ett lunchwebinar om tankesättet kring Beyond Budgeting och vad det innebär i praktiken. Du får ta del av konkreta exempel på utformning av processer för målsättning, planering och prognostisering, uppföljning och analys, beslutsfattande och resursfördelning.

Webinaret riktar sig till dig som är nyfiken på hur du genom att styra och leda på ett nytt sätt, oberoende av bransch och storlek på företag, kan göra verksamheten mer konkurrenskraftig och hållbart lönsam.

Webinaret hålls av Knut Fahlén och Rikard Olsson från Ekan Management och Beyond Budgeting Institute. Knut är författare till den nyutkomna boken ”Beyond Budgeting i praktiken”.

För anmälan följ länken:

Webinar 28 oktober – Beyond Budgeting i praktiken

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk