Marknadsansvarig för Ekan Management går in i branschföreningen SMK:s styrelse

Ekan Management har sedan länge ett nära samarbete med Sveriges Managementkonsulter där bolagets VD Dag Larsson suttit som ordförande de senaste 8 åren. Dag Larsson väljer nu att lämna ordförandeposten för att fokusera på arbetet som VD för Ekan Management. I hans ställe tar Lillian Klasson, VD och partner i House of Stratvise, över som ordförande för föreningen. Malin Wennebro, marknadsansvarig för Ekan Management, tillträder styrelsen som ordinarie ledamot.

Malin Wennebro kommenterar:

” Jag ser fram emot att få möjlighet att påverka branschens fortsatta utveckling tillsammans med övriga i styrelsen. Managementkonsultens roll är i stor förändring utifrån en rad faktorer såsom digitalisering, robotisering och förändrat köpbeteende. I år firade SMK 50 år med ett jubileum som fokuserade på managementkonsulten och dess framtid. Jag hoppas kunna fortsätta den viktiga framtidsdiskussionen i styrelsen såväl som med mina övriga kollegor i branschen”

Malin Wennebro har funnits med i branschen under 15 år och är certifierad managementkonsult (cmc) sedan 2010. För 10 år sedan gick hon in ledningsgruppen för Ekan Management i rollen som marknadsansvarig. Sedan dess har bolaget vuxit med en tredubblad omsättning och består idag av ett 60-tal managementkonsulter med kontor i Göteborg och Stockholm.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk