Modern Verksamhetstyrning – Vad och Varför?

Malin Wennebro, ansvarig för affärsutveckling på Ekan, presenterar resultatet av enkätundersökningen ”Morgondagens ekonomifunktion” som genomförts tillsammans med 166 Business Controllers under hösten. Av resultatet framgår bland annat att:

  • Företagen efterfrågar ett bättre stöd för en proaktiv styrning och ledning av verksamheten
  • Ett utvecklat affärs- och beslutsstöd ses som en förutsättning för bibehållen konkurrenskraft
  • Dagens Business Controller vill vara Business Partner, men verkligheten ser annorlunda ut
  • Företagskulturen och brist på tid upplevs som det största hindret för utveckling

Christian Ax, Professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg, presenterar därefter nya forskningsrön från en pågående studie. Av dessa framkommer att företagskulturen tycks spela en viktig roll för vilka managementmodeller och styrverktyg som organisationen anammar och när det sker.

Tid:8 december. Vi inleder med frukost kl 7:30 och avslutar 9:30.
Plats:Volvosalen, Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet, Vasagatan 1

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk