När prognosen får vara en prognos – och inte en uppdaterad budget