Nätverket Forum Inköp startar i Göteborg

I över sju år har Forum Inköp nätverkat i Stockholm under ledning av Anders Kron vid Ekan Managements Stockholmskontor. Anders har bland annat skrivit boken ”Inköp i förändring: om organisation, roll och styrning” tillsammans med Mikael Wallgren.

Med start hösten 2013 startar Ekan upp motsvarande nätverk i Göteborg i samarbete med Affärskoncept. Den 5 september var första tillfället då inköpschefer, akademiker, jurister och specialister möttes över en förlängd arbetslunch för erfarenhetsutbyte. På plats fanns bland annat representanter från SKF, Volvo och AstraZeneca.

Syftet med nätverket är att uppnå en kunskapsöverföring mellan den akademiska världen, offentlig och privat sektor, vilket har varit en framgångsfaktor för såväl nätverket i Stockholm, som för Ekan sedan starten på 80-talet. Vid det första mötet lyssnade deltagarna bland annat till den nytillträdda professorn vid Handelshögskolan i Göteborg, Henrik Agndal, som delade med sig av trender i tjänstesektorn. Agndal  har under de senaste femton åren forskat om hur interorganisatoriska relationer (köpar-säljarrelationer) skapas, används och styrs.

Vill du veta mer om nätverket?

Kontakta Knut Fahlén

Knut.fahlén@ekan.com

031-761 60 10

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk