Nya förutsättningar ställer nya krav på portföljstyrningen

I ett läge där mycket av arbetet sker på distans ställs högre och förändrade krav på hur verksamheter effektivt styr, genomför och följer upp pågående utvecklingsinitiativ. Den pågående pandemin och det ekonomiska läget prövar verksamheters förmåga att:

  • Omprioritera och rationalisera sina projektportföljer
  • Genomföra projekt och utvecklingsinitiativ på distans
  • Styra och leda projekt på distans

Med bristfällig och felaktig information riskerar man att famla i mörker. Detta kan resultera i otrevliga överraskningar när initiativen slutförs utan att nå sina mål och realisera förväntade effekter. Därför behöver arbetssätt och informationshantering ses över, justeras och förstärkas efter dagens förutsättningar.

Nya förutsättningar

Just nu ställs många verksamheter dessutom inför besparingskrav som både försvårar och förändrar förutsättningarna för att genomföra projekten. Det kräver att projektportföljer ses över och anpassas till en förändrad målbild och resurstillgång.

Under goda tider riskerar verksamheter att åsidosätta förmågor som projektkontoret behöver besitta i tider av åtstramning; Snabbhet, innovationshöjd och självförverkligande prioriteras då ofta framför förmågan att prioritera och att bedriva initiativ på ett resurssnålt och effektivt sätt. Genom att utveckla eller återta dessa förmågor säkerställs effektivitet och fokus så att verksamheten inte tappar fart i en tid då effektiva åtgärder är avgörande.

Som svar på identifierade utmaningarna föreslår Ekan Management följande två tydliga åtgärder:

1. Genomlys verksamhetens projektportfölj för att skapa bättre kontroll över nuläget, med fokus på nytta, mål och genomförandeförmåga

  • Strategi & Mål och förväntad Nytta – Återbesök grundsyftet med pågående projekt. Säkerställ att målen fortfarande är i linje med verksamhetens prioriteringar.
  • Genomförandeförmåga – Säkerställ så att pågående initiativ har den styrning och struktur som krävs för att kunna genomföras på ett framgångsrikt sätt med de nya förutsättningarna.

2. Förstärk Projektkontorets långsiktiga förmågor

  • Med utgångspunkt från genomlysningen av projektportföljen, säkerställ att informationen som har samlats in kan förvaltas och hållas uppdaterad långsiktigt.
  • Definiera och genomför åtgärder för att stärka projektkontorets portföljstyrning på kort och lång sikt.

Med utgångspunkt i lång erfarenhet och beprövade metoder erbjuder Ekan Management genomlysning av projektportföljer som på ett effektivt och träffsäkert sätt sammanställer dess hälsoläge och status. Detta ger verksamheten den information som krävs för att fatta rätt beslut. Vi hjälper även kunder att etablera, utveckla och driva projektkontor och portföljstyrning anpassad efter aktuella behov. Mer information om hur vi ser på projektkontor och portföljstyrning.

Vill du höra mer om hur Ekan Management etablerar och utvecklar projektkontor och dynamisk portföljstyrning är du välkommen att kontakta Lucas Rolfsson, managementkonsult på Ekan Management med mångårig erfarenhet av portföljstyrning i olika branscher.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk