Opportunity Day – Tillsammans formar vi morgondagens verklighet

På torsdag 31 oktober uppstår Opportunity Day för 4:e gången på Post Hotell i Göteborg. Syftet är att skapa kontaktytor mellan näringsliv och utrikes födda som vill in på arbetsmarknaden. Som Opportunity Day själva säger: Att underlätta rekrytering av personer med annan etnisk bakgrund handlar inte om välgörenhet. Tvärtom. Företag som rekryterar personer med utländsk bakgrund är framgångsrikare än de som inte gör det. Dessutom gynnar inkludering på arbetsmarknaden både enskilda individer och samhället i stort.

Opportunity Day representerar allt som Ekan Management står för: att utmana, att involvera och att förverkliga. Det handlar om att tillsammans forma morgondagens verklighet och om att vara smart och agera proaktivt i en föränderlig värld. Rent praktiskt handlar Opportunity Day för Ekan om att vara en positiv kraft och bidra till en bättre tillvaro – för de utlandsfödda som integreras i sin nya verklighet genom anställning, för företagen som får tillgång till underutnyttjade kompetenser, liksom för samhället som omvandlar segregation till integration och därigenom stärker såväl försörjningskvoter som stolthet och förtroende.

Vi vet, och många med oss, att förändring är ett normaltillstånd. Det är periodvis möjligt att undvika förändring, men det i sig är en aktiv handling att försöka avvika från omvärlden eftersom omvärlden är i ständig förändring. Förändringsmotstånd bygger efter hand upp en förändringsskuld som för eller senare måste hanteras. Därför är förändring ett normaltillstånd. Segregering är en sådan aktiv handling av att motsätta sig förändring. Segregation är en förändringsskuld och den kommer med ett högt pris. Integrering är motsatsen, nämligen en aktiv handling för att proaktivt hantera förändring. Opportunity Day är en viktig arena för integrering.

Bakgrund Opportunity Day:
En debattartikel 2015 i Göteborgs-Posten rörde om i grytan på Göteborgs stadsledning. Artikeln var undertecknad av företrädare för företag som av olika anledningar ville se bättre samarbete mellan näringslivet och offentlig verksamhet i Göteborg för att motverka segregation.

Som svar på debattinlägget bjöd Arbetsmarknad Vuxenutbildning i Göteborg in företagare till 2 stycken frukostseminarier under temat ”Riktiga och viktiga jobb” för att undersöka om det fanns en vilja att medverka till att få ut fler utrikes födda i arbete. Det fanns en trötthet avseende praktikplatser – en trötthet från både arbetsgivare, jobbsökande och inte minst från Arbetsmarknad Vuxenutbildnings dåvarande förvaltningschef, Jan Elftorp. Praktikplatser fyller en viktig funktion men andelen som fick en riktig anställning efter genomförd praktik var alltför få.

En av de företagare som deltog på dessa frukostar var Helena Lindahl. Hon lyssnade in framträdanden och efterföljande diskussioner. Hon upptäckte ett öppet fönster där det saknades kunskap och medvetenhet om allt som fanns att tillgå i det offentliga men som få företagare var medvetna om. Samtidigt kom hon också till slutsatsen att “möjligheter” var ett ord som inte framträdde tillräckligt – Möjligheter att med mångfald driva förändring, utveckling och innovation.

2016 bjöd Helena Lindahl in till det första Opportunity Day där hon fick stor draghjälp Arbetsmarknad Vuxenutbildning, Business Region Göteborg och inte minst av Petter Stordalen som driver all sin verksamhet med hjälp mångfaldens möjligheter.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk