På spaning: Pulsen på världsekonomin

När världsekonomin skakas av den pågående pandemin flödar teorier och en mörk ekonomisk bild målas upp. Västsvenska Handelskammaren presenterade statistik och prognoser som ger oss en mer nyanserad bild över både nuläget och framtiden. Julia Viklund reflekterar över pulsen på världsekonomin.

Under morgonen den 14:e april höll Västsvenska Handelskammaren deras årliga medlemsseminarium om pulsen på världsekonomin. Denna gång präglades prognosen av den pågående pandemin som skakat världsekonomin de senaste månaderna. Vad är det som händer med ekonomin? Hur påverkas vi som samhälle och organisationer? Hur påverkas vi som individer? Alla dessa frågor cirkulerar hos mig och sannolikt hos många andra människor men är mycket svåra att svara på. Det som sker i världen är annorlunda än en finanskris, det är något nytt.

Sverige bryter trender

Presentatörerna försökte sitt bästa att ge oss en nyanserad bild över vad som händer och hur det kan påverka oss alla. Genom att tolka siffror och prognoser som finns, skildrades olika scenarion och effekten som denna pandemi kan medföra. Troligt scenario utifrån dagens siffror och prognoser är att vi hamnar i U-scenario, vilket då skulle innebära en relativt snabb ekonomisk återhämtning baserat på att både konsumtion och produktion återgår till ”normala” nivåer. Det som stack ut är att Sverige bryter trenderna jämfört med många andra länder bland annat påvisas hög närvaro på arbetet, fortsatt konsumtion och inte lika hög prognos för ökningen av statsskulden. Slutsatsen som presenterades är att vi befinner oss i en allvarlig situation men inte omöjlig.

Omöjligheter är en del av vardagen

När jag reflekterar vidare har vi redan sett en del effekter i Sverige såsom minskad rörlighet i samhället, ökad arbetslöshet och minskad produktion. Samtidigt föds innovation och lösningar såsom ökat digitalt arbete, applikationer och möjligheter att supportera lokala aktörer genom att köpa hämtmat, organisationer som ställer om sin produktion eller utbildar sin personal att kunna hjälpa till. En spaning som vi på Ekan har sett är att det som verkade helt omöjligt för ett par veckor sedan nu är en del av vardagen.

Dagens viktiga budskap som jag tog till mig är: låt oss kavla upp ärmarna och samarbeta för att hitta innovativa lösningar där vi tillsammans arbetar mot en bättre framtid. Något som vi på Ekan Management alltid strävar efter.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk