Ramavtal med Specialfastigheter

Ekan Management har som ensam leverantör tecknat ramavtal med Specialfastigheter, ett av Sveriges ledande fastighetsbolag med ett fastighetsinnehav på drygt 1,1 miljoner kvadratmeter och ett marknadsvärde på mer än 20 miljarder kr.

Specialfastigheter äger och förvaltar spännande och unika fastigheter med höga krav på säkerhet. Bland hyresgästerna återfinns Kriminalvården, Polisen, Statens institutionsstyrelse, Försvarsmakten och Försvarets materielverk med allt från kriminalvårdsfastigheter och domstolsbyggnader till polisfastigheter och ungdomshem.

Ramavtalet omfattar managementkonsulttjänster inom områdena verksamhetsutveckling och strategi, organisationsutveckling samt ekonomistyrning. Avtalstiden är två år, med option för ett plus ett år.

Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter säger att:

”Vi på Specialfastigheter vill ständigt utveckla verksamheten för att möta våra intressenters förändrade krav. Därför ser vi över hur vi kan förbättra vår verksamhet än mer och ser fram emot att få arbeta tillsammans med Ekan Management. Deras kunskaper och erfarenheter från fastighetsbranschen kommer bidra stort till framgången i våra utvecklingsprojekt.”

Dag Larsson, vd för Ekan Management kommenterar det nya avtalet med följande ord:

”Vi ser mycket fram emot att med vår gedigna erfarenhet av fastighetsbranschen stödja Specialfastigheter i bolagets fortsatta utveckling. Specialfastigheter är på många sätt unikt och spännande bolag med högt ställda krav och ambitioner. Det är med stolthet vi inleder denna nya affärsrelation.”
Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk