Riksbyggen om hållbart byggande och boende i nätverket Challengers Network Fastighet

Den 24:e september var det åter träff med nätverket Challengers Network Fastighet som denna gång anordnades i samarbete med Riksbyggen. Nätverkets medlemmar representerar både kommunala och privata fastighetsbolag, såväl bostäder som lokaler. Eftermiddagen började med mingel, mat och dryck och fortsatte med att vi fick lyssna till projektutvecklare Anders Johansson på Riksbyggen. Anders berättade engagerat om Riksbyggens plattform Positive Footprint Housing och Brf Viva. Presentationen följdes av intressanta diskussioner och erfarenhetsutbyten.

Fokus låg på hur fastighetsbranschen kan tänka nytt och våga att ta steget till ett mer miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart byggande och förvaltande av bostäder och lokaler.

Tre viktiga frågor som diskuterades:

  • Styrning och ledning som krävs för att sätta miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet i fokus
  • Verktyg och modeller som hjälpmedel för att i framtiden kunna bygga och bo miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart
  • Fastighetsbranschens anpassning till framtida trender för hur vi vill bo och leva

Nätverket träffas kvartalsvis med nya nätverksträffar planerade i vinter. Deltagarna är med och ger förslag till de ämnen som behandlas på träffarna. Vi söker även nya nätverksdeltagare, så kontakta oss gärna för mer information om du är intresserad att delta. Sedan i april modereras nätverket av Anna Westberg, managementkonsult på Ekan Management. Kontakta henne gärna för mer information.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk