Så ska svensk industri bli bäst i världen

I linje med Ekan Managements satsning på industrisektorn tar vi nu ett stort kliv in i debatten. Genom aktivt deltagande i satsningen Produktion2030 strävar vi tillsammans med representanter från akademin och industriföretag så som SKF, Volvo AB, Volvo Cars, ABB, Electrolux och Sandvik mot den framtagna visionen:

”År 2030 är Sverige förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster och företagen utmärks av innovativ produkt- och produktionsutveckling samt ledarskap”.

Det strategiska innovationsprogrammet Produktion2030 tar sin utgångspunkt från agendan Made in Sweden 2030 framtagen av Teknikföretagen i nära samarbete med Svenska Produktionsakademin, Swerea IVF, Chalmers, KTHoch IF Metall

I slutet av mars träffades 130 personer för att under en heldag diskutera kring trender och osäkerheter samt vilka styrkor svensk industri besitter. Jan-Eric Sundgren, numera rådgivare åt AB Volvos VD och ofta anlitad expert inom FoU, är ordförande för Produktion2030. Han avslutade dagen genom att tala om vikten av initiativet och sin tilltro till att det kommer att vara en katalysator som kommer leda svensk industri i riktningen mot visionen.

Ekan Management ingår i det fortsatta visionsarbetet som fortsatt drivs genom sex specialistgrupper:

– Hållbar och resurseffektiv produktion

– Flexibla tillverkningsprocesser

– Virtuell produktionsutveckling och simulering

– Människan i produktionssystemet

– Produkt och produktionstjänster

– Integrerad produkt- och produktionsutveckling

Målet med programmet är att ta fram underlag för träffsäkra investeringar inom forsknings- och
innovationsprojekt, kunskaps- och tekniköverföring till SME, mobilitet, utbildning och internationalisering.

Ifall du har frågor kring arbetet som genomförs inom ramen för Produktion2030 är du välkommen att kontakta Patrik Axelsson eller Petra Lundgren på Ekan Management.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk