Standardkostnadernas framtid i en oförutsägbar verklighet

Ökad komplexitet i operativa och legala strukturer tillsammans med minskad förutsägbarhet i lönsamhetspåverkande omvärldsfaktorer innebär en rad utmaningar kopplat till användandet av standardkostnader för företags styrning och rapportering. Utmaningarna omfattar såväl att kunna tillgodose ledningen på olika nivåer med relevanta och uppdaterade beslutsunderlag som att effektivisera tidskrävande interna processer.

Den 7 mars arrangerar 1company.se ett webinar där Rikard Olsson och Petra Bredehorst Carlsson från Ekan Management kommer att sammanfatta de utmaningar de möter hos företag idag och ge exempel på lösningar för att angripa problematiken. Rikard och Petra kommer även att väcka den större frågan om standardkostnadernas framtid när världen runtomkring är allt annat än standard.

För anmälan följ länken: Webinar: Standardkostnadernas framtid i en oförutsägbar verklighet
Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk