Stort genomslag för klimatomställningen inom Automotive

IPCC-rapporterna duggar tätt och Rysslands invasion av Ukraina aktualiserar bland annat frågan om våra samhällens beroende av fossila bränslen från länder vi inte vill vara beroende av. I Sverige är transportsektorn en av de som bidrar mest till våra interna utsläpp. Därför hamnar transporterna också naturligt i fokus när det gäller att minska utsläppen. Både EU och enskilda regeringar runt om i världen har formulerat skarpa krav på framtidens transportlösningar, och då inte minst på de olika aktörerna i fordonsindustrin. Biltillverkarna själva har svarat upp mot detta genom att ibland sätta upp ännu mer ambitiösa mål än de krav som politiken har vågat ställa.

På Ekan Management har vi flera experter med lång erfarenhet inom fordonsindustrin/automotive. En av dem är Dejan Vitorovic, med många uppdrag som senior projektledare, strategisk produktägare, och liknande.

I de uppdrag du har just nu, vad är din bild av hur detta arbete påverkar verksamheten?

Kundernas miljömedvetenhet ser vi mycket om genom hela utvecklingsprocessen och det ökar hela tiden. Hållbarhetsklausuler och policys samt cirkulärekonomiskt sinnestillstånd är ett måste i alla företags strategiförklaringar. I och med utvecklingen i Ukraina och behovet av att bryta beroende av fossila bränslekällor generellt och rysk olja specifikt, kommer detta ämne att nå nya höjder, tror jag.

Hur påverkas produkterna?

Det är stort fokus på nya lösningar där mjukvaran och elektrifiering är en avgörande faktor för den totala kundupplevelsen, oavsett vilken produktkategori det handlar om så har det tagit över. För automotive som bransch gäller det ju även att omdefiniera produkterna och tjänsterna helt och hållet – från att sälja bilar till att erbjuda mobilitetslösningar. Därför utvecklas nu nya affärsmodeller parallellt och med avseende på de produkter som ligger i pipen.

Känslan på marknaden är att det händer mycket just nu, vad är din bild?

Det här skedet kan man jämföra med stadiet då antalet meningsfulla tjänster började explodera på Internet efter en period där det var svårt att förstå, beställa och konsumera genom svårbegripliga gränssnitt och långsamma hemsidor. Det har precis börjat.