Think Tank Standard Costing

Ökad komplexitet i operativa och legala strukturer tillsammans med minskad förutsägbarhet innebär en rad utmaningar kopplat till användandet av standardkostnader för företags styrning och rapportering. I syfte att bemöta dessa utmaningar, och utveckla användningen av standardkostnader, har vi tagit initiativ till en Think Tank i form av ett nätverk med initierade personer som träffas för att dela erfarenheter, tankar och idéer.

Låter detta intressant? Den 18 maj och 31 augusti startar vi upp nätverket genom ett frukostmöte. Syftet med detta inledande möte är att samla oss kring ett antal utmaningar och utifrån dessa diskutera hur nätverket bör användas för att bidra till så mycket värde för deltagarna som möjligt.

Följ länken för program och anmälan.

Think Tank Standard Costing

För mer information om utmaningar kopplat till användning av standardkostnader, se: Standardkostnader i en oförutsägbar verklighet
Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk