Uppskattad webbföreläsning om prognosen som inte är en budget

Den 15 maj genomförde Ekan en mycket uppskattad webbföreläsning tillsammans med ett av Sveriges största fastighetsbolag, Akademiska Hus. Över 100 personer hade anmält intresse att  lyssna till koncerncontroller Andreas Trolläng och regioncontroller Lena Liljefors berätta om om hur de har utvecklat sin prognosprocess.

Från och med hösten 2012 tar organisationen inte längre fram någon budget. Det nya sättet att ta fram prognosen är en viktig pusselbit i det nya arbetssättet och innebär att prognosen i stort sett kan skapas med en enkel knapptryckning. Syftet med prognosen är idag att fungera som ett underlag för diskussion och beslut om omprioriteringar och åtgärder framåt för att nå uppsatta mål, och inte som ett facit att avvikelsehantera mot i efterhand.

Utveckling av målstyrningen, bland annat med stöd av en bolagsgemensam nyckeltalsbank, är en viktig förutsättning som Lena och Andreas lyfter fram. Den tredje pusselbiten i det nya arbetssättet omfattar former för beslut om resurser nu när det inte längre finns en budget att hålla sig till.

För dig som missade föreläsningen finns nu möjlighet att ta del av denna i
efterhand på arrangörens hemsida, 1company.se. Följ länken här nedanför.

Webbföreläsning: När prognosen får vara en prognos – och inte en uppdaterad budget

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk