Världsledande produktion 2030

Produktion 2030 är ett strategiskt innovationsprogram med arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen som huvudorganisation. Programmet stödjer och samordnar akademisk och industriell forskning med syftet att Sverige 2030 ska vara ett av världens främsta länder för hållbar produktion – förstahandsvalet för utveckling och produktion av avancerade varor och tjänster.

Som vi tidigare skrivit om har Petra Lundgren och Patrik Axelsson från Ekan Management deltagit i två av programmets expertgrupper. Den 5 november genomfördes Resultatdagen – innovationsprogrammets inspirationsdag och mötesarena. Många av projekten inom programmet presenterades och deltagarna fick lyssna på talare från politiken, industrin och akademin.

Håkan Nytorp, Divisionschef för Process Automation på ABB, och Johan Stahre, professor inom produktionssystem på Chalmers diskuterade bl.a. automation och hur en ökning av automatiserade uppgifter inte tar bort jobb, men att aktiviteterna som utförs av människor förändras. Detta innebär att det ställs nya krav på kompetens och utbildning. Ett av syftena med automation är att låta människor göra det människor kan bäst och låta robotar göra enformiga repetitiva uppgifter som inte ställer krav på kreativitet och problemlösning. En annan trend de diskuterade var den ökade digitaliseringen och hur den möjliggör att förflytta informationen dit den behövs, från pärmar eller någon dator någonstans i verkstan till mobiler och plattor hos operatörerna. Detta innebär nya sätt att arbeta och för många blir det en stor omställning. Operatörerna och de högre cheferna är de som bäst hanterar omställningen, medan mellancheferna är de som har svårast för det, eftersom förflyttningen av informationen har gjort att operatörerna nu vet mer än vad deras närmaste chefer gör.

Indiens svenska ambassadör berättade om de omfattande satsningarna som Indien nyligen lanserat och om nya samarbetsavtal mellan Sverige och Indien. Dessa är exempel på hur en lång historia av högteknologisk utveckling och produktion gör Sverige till en attraktiv samarbetspartner.

Resultatdagen gästades dessutom av bl.a. Charlotte Brogren, GD för VINNOVA, Stefan Bengtsson, rektor för Chalmers och fyra politiska ungdomsförbund. De lyfte upp risken för NATO (no action, talk only) och hur investeringar behöver göras fokuserat då det inte går att förvänta sig resultat från breda satsningar. Avslutningsvis berättade Olof Persson, medlem i regeringens Advisory Board, om regeringens nyindustrialiseringsstrategi för hållbar tillväxt, där fokus ligger på bl.a. Transportsystem, Kost och hälsa, Hållbar energi, Automatiseringar och Smart boende.

Sammantaget var det en mycket inspirerande dag med många intressanta forskarlag som berättade om deras pågående innovationsprojekt för att öka Sveriges konkurrenskraft på den globala produktionsarenan.

Läs mer om dagen här.

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk