Webbföreläsning om prognostisering

Oförutsägbarhet och ökad marknadskomplexitet ställer allt högre krav på företag och organisationer att agera snabbare på nya förutsättningar. Samtidigt finns allt för lite tid till att diskutera och genomföra åtgärder som leder framåt. Tungrodda budget- och prognosprocesser pekas ofta ut som boven i dramat. Men tiden är egentligen det minsta problemet. Mycket allvarligare är det med felaktiga beslutsunderlag, inlåsningseffekter och ”backspegel­styrning”.

Dagens organisationer rymmer en mängd kunskap som till stor del står outnyttjad i prognosarbetet. Det handlar dels om den affärs- och branschkunskap som organisationen besitter men även all den information som finns lagrad i affärssystem och BI-lösningar. Potentialen att effektivisera och höja kvaliteten i prognosarbetet är därför betydande, men det kräver en förändring gentemot ”så som vi alltid har gjort”.

Vid lunchtid den 13 mars arrangerade 1company.se en webbföreläsning om prognostisering.  Denna går nu att ta del av i inspelad form. Här berättar Malin Wennebro och Rikard Olsson från Ekan Management om hur du kan skapa ett effektivt prognosarbete med hög kvalitet som över­ensstämmer med hur  verksamhet och omvärld fungerar.

Du hittar webbföreläsningen via länken.

Effektivt prognosarbete med hög kvalitet – webbföreläsning 13 mars 2014

 

Pressmeddelandet skickades med Mynewsdesk